2017 En ännu större liten teater/ An Even Greater Little Theatre, 40 år med Dockteatern Tittut

2013 Svensk Scenkonst 70 år (teaterhistorisk översikt; småtryck)

2012 (dramatik) Lillan och pappa August, Marionetteatern/Stockholms stadsteater

2011 Mats Ek, huvudtext och textinlagor i fotobok av Lesley Leslie-Spinks, Förlag: Max Ström

2008 En stor liten teater/A great little theatre, 30 år med Dockteatern Tittut, Carlssons

2007 Ny svensk teaterhistoria, medarbetare i del II och III (ca 120 sid. Dans, barnkultur, cross over-former), Gidlunds

2001 (red och huvudförf.) För de allra små! Om konstupplevelsen för de minsta barnen, R & S

1998 (red.) …är bara ryck på trådar. 40 år med Marionetteatern, Stockholmia

1995 Bakom vindsdörren, Eriksson & Lindgren

1993 Stockholm, staden som växer på vattnet, ill. Fibben Hald, R & S

1989 All världens dockteater, ill. Jens Ahlbom, Rabén & Sjögren

1989 En estetik för dockteatern! tills. m. Michael Meschke, Carlssons

(översatt till engelska, -92 Indira Ghandi Centre, New Dehli)

1983 Teater i Paris, tills. m Ulf Sörenson, Liber